Toto je strojový preklad. Ospravedlňte prosím prípadné nepresnosti alebo chyby v preklade.
Originál je v českom jazyku.

Štartéry

Napríklad predávame tieto štartéry na Yanmar:

ŠTARTÉR YANMAR 3TNE88 EAMM RUČNÉ ŠTARTÉR YANMAR L40 AE-DV, L48