This is machine translation. We apologize for any inaccuracies or faults in translation.
Original is in the Czech language.

L3E2

Alternátory bloky hlavy klikové-hřídele ložiska-klikového-hřídele ložiska-ojnice ojnice olejové-čerpadlo pístní-kroužky písty rozvody sady-těsnění starters cam valves water-pump injection-pump feed-pump